ptoitr
   

Oddział Podkarpacki PTOiTr

NR RACHUNKU KONTA PO PTOiTr - PKO BP SA: 68 1020 4391 0000 6902 0055 1382
e-mail: ptoitr_rzw@poczta.onet.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 

ZAPROSZENIE !!!

Zarząd OP PTOiTr zaprasza wszytskich członków na zebranie sprawozdawczo wyborcze połączone z wyborem nowych władz zarządu.
Termin: 29 listopada 2014 r., godzina 9:30 - Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie.


 Prezes OP PTOiTr
 Rajmund Cieślicki


Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na oficjalnym portalu PTOiTR:

www.ptoitr.pl

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Centrum Edukacji Medycznej CEMED:

http://www.cemed.pl/spotkania/index.php

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Ośrodka Medycznego Szkolenia Podyplomowe Pakt:

http://msp-pakt.med.pl/index.php?id=kongresy_i_kursy


NOWOŚĆ

Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddział Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej Szp. Spec. im S. Żeromskiego w Krakowie organizuje w 2014 roku 5 kursów szkoleniowych. Kursy będą odbywać się pod patronatem PTOiTr. Szczegóły:

http://www.orttra.pl/kurs/index.html

Komunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 29 listopada 2014 r. o godzinie 09:30 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie połączone z zebraniem sprawozdawczo wyborczym oraz wyborem nowych władz zarządu OP PTOiTr. (program)
kropka KOMUNIKAT WSTĘPNY
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie szkoleniowo - naukowe zorganizowane przez Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie. Tematyka posiedzenia związana z realloplastyką stawu kolanowego. Szczegóły spotkania zostaną podane w następnym komunikacie. Termin: ze względów organizacyjno technicznych szkolenie przesunięto na przełom luty/marzec 2015 r.