ptoitr
   

Oddział Podkarpacki PTOiTr

NR RACHUNKU KONTA PO PTOiTr - Bank Zachodni WBK: 91 1090 2750 0000 0001 3241 2742
e-mail: ptoitr_rzw@poczta.onet.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 

UWAGA !!!

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego PTOiTr składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny zostać uregulowane przez członka do końca pierwszego kawartału danego roku kalendarzowego (tj. do 31 marca danego roku za który należy uiścić składkę).


UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO !!!


 Prezes OP PTOiTr
 Artur Harmata

Zarząd OP PTOiTr zaprasza na Sympozjum Ortopedyczne: KNEE & ANKLE CURRENT CONCEPT w dniach 7-8 października 2016 r. w Krakowie:

www.ortopedia2016.pl

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na portalu Polska Ortopedia i Traumatologia:

www.poitr.pl

Zapraszamy do Poznania na pierwszą konferencję organizowaną przez EFORT i PTOiTr. Jej celem jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat najważniejszych zagadnień ortopedycznych, takich jak endoprotezoplastyka biodra i kolana, artroskopia, ortopedia dziecięca, traumatologia, chirurgia kończyny górnej i inne. Przedstawimy również sprawozdanie z kongresu EFORT w Genewie. Wykładowcami będą uznani ortopedzi europejscy wytypowani przez EFORT i wykładowcy z Europy Wschodniej wytypowani przez towarzystwa narodowe.

http://www.efortconvention.eu

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na oficjalnym portalu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego:

www.ptartro.pl

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na oficjalnym portalu PTOiTR:

www.ptoitr.pl

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Centrum Edukacji Medycznej CEMED:

http://www.cemed.pl/spotkania/index.php

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Ośrodka Medycznego Szkolenia Podyplomowe Pakt:

http://msp-pakt.med.pl/index.php?id=kongresy_i_kursy

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej Szp. Spec. im S. Żeromskiego w Krakowie. Kursy odbywają się pod patronatem PTOiTr. Szczegóły:

http://www.orttra.pl/kurs/index.html

Komunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT WSTĘPNY
Zarząd OP PTOiTr informuje, że w dniu 19 listopada 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OP PTOiTr połączone ze szkoleniem o tematyce "Urazy stawu skokowego diagnostyka, postępowanie, leczenie zachowawcze czy operacyjne?" organizatorem będzie Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Tarnobrzegu. Szczegółowy program szkolenia zostanie umieszczony w późniejszym terminie oraz rozesłany drogą elektroniczną do członków OP PTOiTr.