ptoitr
   

Oddział Podkarpacki PTOiTr

NR RACHUNKU KONTA PO PTOiTr - PKO BP SA: 68 1020 4391 0000 6902 0055 1382
e-mail: ptoitr_rzw@poczta.onet.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 

UWAGA !!!

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego PTOiTr składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny zostać uregulowane przez członka do końca pierwszego kawartału danego roku kalendarzowego (tj. do 31 marca danego roku za który należy uiścić składkę).


 Prezes OP PTOiTr
 Artur Harmata

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na portalu Polska Ortopedia i Traumatologia:

www.poitr.pl

Zapraszamy do Poznania na pierwszą konferencję organizowaną przez EFORT i PTOiTr. Jej celem jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat najważniejszych zagadnień ortopedycznych, takich jak endoprotezoplastyka biodra i kolana, artroskopia, ortopedia dziecięca, traumatologia, chirurgia kończyny górnej i inne. Przedstawimy również sprawozdanie z kongresu EFORT w Genewie. Wykładowcami będą uznani ortopedzi europejscy wytypowani przez EFORT i wykładowcy z Europy Wschodniej wytypowani przez towarzystwa narodowe.

http://www.efortconvention.eu

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na oficjalnym portalu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego:

www.ptartro.pl

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na oficjalnym portalu PTOiTR:

www.ptoitr.pl

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Centrum Edukacji Medycznej CEMED:

http://www.cemed.pl/spotkania/index.php

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Ośrodka Medycznego Szkolenia Podyplomowe Pakt:

http://msp-pakt.med.pl/index.php?id=kongresy_i_kursy

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej Szp. Spec. im S. Żeromskiego w Krakowie. Kursy odbywają się pod patronatem PTOiTr. Szczegóły:

http://www.orttra.pl/kurs/index.html

Komunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT WSTĘPNY
Zarząd OP PTOiTr ma zaszczyt zaprosić członków OP PTOiTr i wszystkich szkolących się w zakresie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na wspólne posiedzenie szkoleniowo-naukowe oddziałów lubelskiego i podkarpackiego, które odbędzie się w Janowie Lubelskim. W programie będą zaprezentowane wystąpienia przygotowane przez lekarzy z oddziałów klinicznych szpitali w Lublinie oraz oddziału Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle poruszające tematykę powikłań i problemów naszej specjalizacji z jakimi spotykamy się w codziennej pracy. Roboczy temat zagadnień - "Z czym mamy problem i co wówczas robić?" Na szkolenie serdecznie zapraszają Prezes Oddziału Lubelskiego PTOiTr Dr hab.n.med.Jacek Gągała i Prezes OP PTOiTr lek. Artur Harmata. Szczegółowy program szkolenia zostanie umieszczony w późniejszym terminie oraz rozesłany drogą e-mailową do członków OP PTOiTr.
Termin: 19 marzec 2016 r.
kropka KOMUNIKAT WSTĘPNY
Zarząd OP PTOiTr serdecznie zaprasza na posiedzenie szkoleniowo - naukowe zorganizowane przez Oddział Urazowo-Ortopedyczny Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Tematyka: "Schorzenia i urazy kolana." Szczegółowy program szkolenia zostanie umieszczony w późniejszym terminie oraz rozesłany drogą elektroniczną do członków OP PTOiTr.
Termin: 8 kwiecień 2016 r.
kropka KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego zaprasza wszytskich członków do wzięcia udziału w kolejnej z cyklu XIV Bieszczadzkiej Konferencji Artroskopowej organizowanej przez Szpital Św. Rodziny Rudna Mała „Bark: artroskopia i artroplastyka”. Tym razem na miejsce obrad wybraliśmy Rzeszów – Stolicę Innowacji. Termin: 14-16 Kwietnia 2016 r. (program)