ptoitr
   

Oddział Podkarpacki PTOiTr

NR RACHUNKU KONTA PO PTOiTr - Bank Zachodni WBK: 91 1090 2750 0000 0001 3241 2742
e-mail: ptoitr_rzw@poczta.onet.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 

UWAGA !!!

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego PTOiTr składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny zostać uregulowane przez członka do końca pierwszego kawartału danego roku kalendarzowego (tj. do 31 marca danego roku za który należy uiścić składkę).


UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO !!!


 Prezes OP PTOiTr
 Artur HarmataZarząd OP PTOiTr zaprasza na: XXXVII Dni Ortopedyczne PTOiTr w dniach 22-24 czerwca 2017 r. w Ostródzie. Więcej informacji już wkrótce na stronie:

http://www.dni-orto2017.pl

Komunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego serdecznie zaprasza na spotkanie naukowe zorganizowane przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Termin: 09 września 2017 r., godzina 10.00 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. (program)
kropka KOMUNIKAT WSTĘPNY
Zarząd OP PTOiTr serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowo-naukowe organizowane przez Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Mielcu. Szczegółowy program szkolenia zostanie umieszczony w późniejszym terminie oraz rozesłany drogą elektroniczną do członków OP PTOiTr.
Termin: 14 październik 2017 r., godzina 9.30
kropka KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie szkoleniowo - naukowe.
Tematyka: „Prawo medyczne 2018 - czyli rozprawa o tym jak postępować, żeby przepisy nie stanęły kością w gardle”.
Termin: 18 listopada 2017 r., godzina 10.00 (program)