ptoitr
   

Oddział Podkarpacki PTOiTr

NR RACHUNKU KONTA PO PTOiTr - PKO BP SA: 68 1020 4391 0000 6902 0055 1382
e-mail: ptoitr_rzw@poczta.onet.pl
NIP: 532-17-20-864 KRS: 0000122867 REG.: 930821085

 
 
 
 

UWAGA!!!

Zgodnie ze statutem PTOiTr podejmujemy działanie mające na celu ustalenia rzeczywistego Członkowstawa OP PTOiTr.
Można by długo pisać o przyczynach, ale są chyba wszystkim członkom znane i nie podlegają dyskusji.
Uprzejmie przypominam, że istnieje dobrowolna możliwość rezygnacji z członkowstwa PTOiTr, można przysłać pismo o rezygnacji na adres Zarządu OP PTOiTr. Poniżej przedstawiamy wzór pisma, które będzie skierowane do wszystkich członków OP PTOiTr, którzy zalegają z opłacaniem składek członkowskich. W przypadku niezrealizowania wpłat w wyznaczonym terminie zgodnie ze Statutem PTOiTr pkt. zostaną dokonane skreślenia z listy członków. Lista osób skreślonych będzie opublikowana na stronie OP PTOiTr. (wzór)

 Prezes OP PTOiTr
 Rajmund Cieślicki

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami i aktualnościami na oficjalnym portalu PTOiTR:

www.ptoitr.pl

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Centrum Edukacji Medycznej CEMED:

http://www.cemed.pl/spotkania/index.php

Zarząd OP PTOiTr zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową na oficjalnym portalu Ośrodka Medycznego Szkolenia Podyplomowe Pakt:

http://msp-pakt.med.pl/index.php?id=kongresy_i_kursy


NOWOŚĆ

Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddział Chirurgii Ortopedyczno- Urazowej Szp. Spec. im S. Żeromskiego w Krakowie organizuje w 2014 roku 5 kursów szkoleniowych. Kursy będą odbywać się pod patronatem PTOiTr. Szczegóły:

http://www.orttra.pl/kurs/index.html

Komunikat odnośnie wysokości składek dla członków PTOiTr:

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu PTOiTr w Toruniu 22.09.2007 – Członek Zwyczajny 150zł, Członek Nadzwyczajny 100zł.
Emeryci – członkowie PTOiTr są zwolnieni z płatności !!!
Prosimy Szanownych Kolegów o uregulowanie wszystkich zaległych składek oraz o bieżące i regularne wpłaty !!!!

Komunikat dla lekarzy specjalizujących się:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Zarząd OP PTOiTr przypomina, że zgodnie z programem specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu udział specjalizujących się lekarzy w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii jest obowiązkowy.

Komunikaty Oddziały i Pododdziały
kropka KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 7 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w Jaśle. (program)
kropka KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Zarząd Oddziału Małopolskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu 24 maja 2014 r. w Mielcu o godzinie 10.00. (program)
kropka KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także Zarząd Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowe z udziałem wykładowców polskich i zagranicznych w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 9:00.
Temat: Aktualne poglądy na diagnostykę, leczenie oszczędzające i rehabilitację chorób stawu rzepkowo-udowego.
(program)